Over ons

   

  U hebt u er waarschijnlijk weinig of niets van gemerkt, maar sinds 1 januari 2015 zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen in heel België opgenomen in één van de 34 nieuwe 'hulpverleningszones'. 

  De brandweerposten van Aalter, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en de gemeente Sint-Laureins vormen sinds 1 januari 2015 één grote hulpverleningszone, Meetjesland. De posten Aalter, Eeklo en Maldegem beschikken eveneens over een ambulancedienst.
  Hulpverleningszone Meetjesland is één van de 6 hulpverleningszones in de provincie Oost-Vlaanderen naast Centrum, Oost, Vlaamse Ardennen, Waasland, Zuid-Oost.

   

  Schaalvergroting en kwaliteitsverhoging

  Heel die schaalvergroting is er gekomen nadat er in 2004 een enorme gasramp uitbrak in Gellingen. De regering wilden nadien – net zoals met de politiehervorming in ons land eind jaren negentig  – de brandweer nòg efficiënter maken en meer doen samenwerken.

  De hervorming van de hulpverleningsdiensten in België vloeit voort uit het systeem ‘Snelst Adaquate Hulp’ (SAH), waarbij het Hulpcentrum 100 (of 112) niet langer het territoriaal bevoegde korps uitstuurt, maar wel het korps dat het snelst op de interventieplaats aanwezig kan zijn.

  De bedoeling van de schaalvergroting is de kwaliteit van de brandweer te verhogen. Een betere hulpverlening, onder meer door intensievere opleiding, moet de veiligheid van burgers en personeel vergroten. Daarnaast streeft de hervorming, door de schaalvergroting en het in leven roepen van hulpverleningszones, ook een efficiëntere inzet van mensen en middelen na. Op deze manier is het de bedoeling om het maximum aan mensen bij de brandweer in Meetjesland ook operationeel inzetbaar te houden.

  Hervorming brandweer: slaap gerust op beide oren

  Zal er dan vanalles veranderen? Neen, eigenlijk verandert er voor u en mij als burger niets. De werking van de brandweer loopt gewoon verder zoals voorheen.

  Ook de interventies door de brandweer gebeuren op dezelfde manier. Contactpersonen, de zonecommandant en het personeel blijven op post. De voornaamste en meest zichtbare verandering op dit moment is de overgang van vele kleine stedelijke brandweerkorpsen naar een overkoepelende structuur met grote brandweerzones. Elke zone bestaat vanaf nu uit een bepaald aantal posten, onder leiding van één postoverste.
   

  Meer informatie over de hervorming?

  http://www.civieleveiligheid.be/nl