Dringende geneeskundige hulpverlening

  Als je noodgedwongen de hulpdiensten moet bellen omwille van een levensbedreigende ziekte of een ernstig ongeval beland jij (of een dierbare) mogelijk in een ziekenwagen van brandweer Aalter, Eeklo of Maldegem. 

  Het hulpcentrum 100 (of 112) stuurt de ambulance ter plaatse na een oproep. Deze ziekenwagen kan vergezeld zijn van een MUG-voertuig als de ernst van de situatie dit vraagt. We brengen je vervolgens vliegensvlug naar het snelst bereikbare ziekenhuis met spoedgevallendienst in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening.

  24 uur op 24

  De ziekenwagens gestationeerd in de brandweerkazernes van Aalter, Eeklo en Maldegem zijn 24 uur op 24 beschikbaar. 

  Operationele ziekenwagens

  Deze werkwijze geldt trouwens voor alle ziekenwagens in onze hulpverleningszone. De hulpverleningszone Meetjesland telt 6 operationele ziekenwagens, verspreid over onze brandweerkazernes (2 in Aalter, 2 in Eeklo en 2 in Maldegem).

  Hoe aanvragen?

  Bel het noodnummer 112!

  Kostprijs?

  Voor ieder patiëntencontact, al dan niet met vervoer naar het ziekenhuis, in opdracht van het noodnummer 112 / 100 is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van € 67,531.
  Dit bedrag is ten laste van de patiënt. Wat wil zeggen dat er geen tussenkomst mogelijk is van uit de wettelijke ziekteverzekering (mutualiteit).

  Personen die gedekt zijn door een aanvullende hospitalisatieverzekering kunnen mogelijks wel van een terugbetaling genieten. Hiervoor neemt u best contact met uw verzekeringsinstelling.

  Heeft u vragen over uw factuur of nood aan een afbetalingsplan? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens:

   

  Indien uw betaling dient te gebeuren door een derde die uw gelden beheert, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen.

   

  [1] Koninklijk Besluit van 28 november 2018 betreffende de facturatie naar aanleiding van een tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst.

   

  Meer info vindt u op de website van FOD Volksgezondheid.