Bestuur & beleid

   

  De voorzitter van de zone is Pieter Claeys, burgemeester Kaprijke.  De samenstelling van het zonecollege is binnen de HVZ Meetjesland identiek aan die van de raad.
  De leden van de zoneraad zijn de burgemeesters van de 5 gemeenten in onze hulpverleningszone Meetjesland. De functie van burgemeester houdt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de bevolking van zijn/haar gemeente in. Vandaar de vertegenwoordiging in de zoneraad.

  Leden:

  • burgemeester Aalter: Pieter De Crem
  • burgemeester Eeklo: Luc Vandevelde
  • burgemeester Kaprijke: Pieter Claeys
  • burgemeester Maldegem: Koenraad De Ceuninck
  • burgemeester Sint-Laureins: Franki Van de Moere

  Secretaris en zonecommandant

  De secretaris van de zone wordt aangewezen door de zoneraad. Hij/zij is secretaris voor de vergaderingen van de zoneraad en het zonecollege (vergaderingen oproepen, notulen opstellen, …). De functie van zonesecretaris, die een uitvoerende functie is, is niet te vergelijken met de gemeentesecretaris die een managementfunctie heeft.

  De zonecommandant zit eveneens in de zoneraad, maar hij is niet stemgerechtigd. De zonecommandant heeft een adviserende rol binnen de zoneraad.

  Zonecollege

  Het zonecollege vormt het dagelijks bestuur van de hulpverleningszone. Het zonecollege is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij alle brandweerkorpsen van de hulpverleningszone.

  Het zonecollege is samengesteld door de zoneraad die de leden van het zonecollege kiest. Er is geen beperking qua aantal leden bepaald. De voorzitter van de zoneraad is ook de voorzitter van het zonecollege. Het college kiest zijn voorzitter onder zijn leden. 

  Het college is wel proportioneel samengesteld. Dit betekent dat in de samenstelling rekening gehouden is met de politieke proportionaliteit (zelfde verhouding van politieke partijen in het zonecollege als in de zoneraad) en met het gewicht van de verschillende gemeenten (grote gemeenten mogen de kleine gemeenten niet kunnen wegstemmen).

  Zoneraad

  De zoneraad is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweerdiensten in de hulpverleningszone. Vergelijk het met de werking van een gemeenteraad. De zoneraad bestaat van rechtswege uit de burgemeesters van de 5 gemeenten die binnen ons interventiegebied vallen en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen. 

  De leden van de zoneraad nemen alle beslissingen aangaande de gang van zaken binnen de organisatie Hulpverleningszone Meetjesland. Ze keuren alle plannen goed, bewaakt de voortgang, beoordeelt de resultaten, stuurt bij indien nodig en bepalen de missie en de visie van de hulpverleningszone. Zij bepalen waar onze brandweerorganisatie moet staan op lange termijn. De leden van de zoneraad komen in principe maandelijks samen.

   

  De vergadering van de zoneraad bestaat altijd uit een openbaar gedeelte en een gesloten gedeelte.

  • Het openbaar gedeelte is voor iedereen toegankelijk
  • Het gesloten gedeelte niet
  • De vergadering begint meestal met het openbare gedeelte. Bij aanvang van het gesloten gedeelte vraagt de voorzitter aan het eventuele publiek om de vergadering te verlaten.

  Agenda en besluitenlijst zoneraad 

  De hulpverleningszone is een vorm van een openbaar bestuur.
  In het kader van openbaarheid van bestuur van alle overheidsorganisaties in ons land, publiceren wij hier de agenda en de beknopte besluitenlijst van de zoneraad.

                  Zoneraad 2024 

   

                 Zoneraad 2023 

   

  Zoneraad 2022

   

  Zoneraad 2021

   

                   Zoneraad 2020   

   

  Zoneraad 2019 

   

           Zoneraad 2018 

   

    Zoneraad 2017 

   

      Zoneraad 2016 

   

  Locatie zonecollege en -raad 

  Het zonecollege en -raad vinden plaats in de vergaderzaal van de brandweerposten:

  • post Aalter, Sint-Gerolflaan 12B
  • post Eeklo, Gentsesteenweg 2
  • Post Kaprijke, Molenstraat 28A
  • Post Maldegem, Bloemendaelelaan 4
    

  In de agenda van de zoneraad vindt u van iedere zitting de exacte locatie terug. Het zonecollege vangt aan om 13.30u en de raad om 14.30u.

  Maatregel: Let wel, er is geen vrije toegang tot onze gebouwen. Het is verplicht om onmiddellijk na binnenkomst, jezelf aan te melden!